Engkrogen


Go to content

Kontakt

Link


Gladsaxe kommunes publikation om udskiftning af tage. PDF-format

Gladsaxe kommune. Gladsaxe kommune

"Din adresse".Gladsaxe kommune. Her kan man se ejendomsoplysninger m.m.

Sammenslutningen af grunejerforeninger i Gladsaxe kommune.

storskrald.dk. Her kan man gratis annoncere efter aftagere til ting, man ikke længere selv har brug for. Et glimrende alternativ til at stille effekter til storskrald, der muligt kan anvendes af andre.

Skov- og naturstyrelsen. Her kan man blandt andet læse om dræbersnegle.

Grøn guide Gladsaxe. Gladsaxes grønne guide er en lokal miljøvejleder, der kan vejlede om grøn adfærd i måden at leve, bo, bruge og forbruge på.

Danmarks Naturfredningsforening. Om Utterslev mose.

Danmarks Naturfredningsforening . Gladsaxe afdeling.

Københavns kommune Vej og Park. PDF. 96 sider med teknisk gennemgang af mosen. Kort, planer, vedligeholdelsvejledning, mm. Grundig gennemgang af alt.

Naturside om mosen. Primært for fugleinteresserede, men også med kort over mosen og flotte billeder. Er udgivet af "alula.dk", der i øvrigt ikke præsenterer sig. (Alula er enten en by i Somalia eller de midterste svingfjer hos fugle - her er der antagelig tænkt på det sidste).

Tjernobyl-billeder. Helt uden for nummer, men da de ligger på uudnyttet plads tilhørende vores hjemmeside: Ingas billeder fra besøg i Tjernobyl.Sommer 2006 - Grantræer fra haven nr. 40 + mosen mod Gladsaxevej


Kalender til alle os der ikke kan huske, hvornår der hentes affald.

Kommentar fra webskriver:
En del af teksdokumenterne på disse sider er indskannet hvorefter de er behandlet i et tekstgenkendelsesprogram. Som regel er resultatet forbløffende godt og kræver kun smårettelser. Ældre dokumenter kan dog være komplicerede. Eksemplet her er fra en aftale med bygmester:
Pc. f 9 . i.fI. Bddi (ny Vei) 4,
at I'undausnterne føres ned til fast Bund og mindst Bo cm under Terræn,
at Kalder1oftt ikke 1ægg iere end i ri over Terræn, at de hule sure adskidlilelser lukkes mindst
3 og ud for alle Skifter under Bjælkelag, grundiburede Skillevægge, ud for tage
at Byggeliniezl3 Afstand fra Midten evt. alsættes og attstrs at at Vejen bliver 1ndzt en LandinspektØr,
b mog at alle Jern synes og nævnets Til1de1se Byggeplads en, cLDS IYGj 26.Jirii FÅ/BP.
Så bær over med, at ting tager tid!

Engkrogen Grundejerforening, Søborg | Opdateret d. 15.04.2010