Engkrogen


Go to content

Om renovering og forbedringerFacaderenovering

Hanne Haarups beskrivelse af arbejdet med maling af hendes hus

Malermesters pris og materialeoversigt ved brug af silikonemaling

Besigtigelsesrapport og fremgangsmåde ved maling med silikonemaling

Malermestersvar omkring spørgsmålet om brug af silikone- eller silikatmaling.

Tagudskiftning

Tilsendt fra Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Gladsaxe

Læs referat af bestyrelsesmøde i forbindelse med den første tagudskiftning. Yderligere har tagudskiftning været behandlet på bestyrelsesmøde 6.9.2011.Denne side kan tænkes at blive indgang til diverse beskrivelser af forbedringer foretaget i de enkelte huse. Såfremt der i foreningen er mod, tid og energi til sagen, vil det være fint med beskrivelser af tiltag såsom anvendelse af loftsrum, omlægning af haver og terrasser og meget mere.

Engkrogen Grundejerforening, Søborg | Opdateret d. 27.11.2011